Zschimmer & Schwarz

  • Seramik çamurları ve sırları için dağıtıcı, inceltici, bağlayıcı, yüzdürücü yardımcı malzemeler ( CMC’ler )
  • Dekor medyumları, fiksatifleri.
  • Elek hazırlama için foto emülsiyonlar, sertleştiriciler, yapıştırıcılar, temizleyiciler.
  • Refrakter Sanayi için kimyasal bağlayıcılar, kaydırıcılar, plastikleştiriciler

    http://www.zschimmer-schwarz.com/

 

Copyright © 2024 | Maier Türkiye

AkareNet