Electronic Wood Systems GmbH

  • Ağaç Sanayinde kullanılmak üzere;
  • Kıvılcım Algılama Sistemi
  • Sürekli Panel Tartım
  • Erken Uyarı Patlak Algılama
  • Boyut Ölçme Sistemi 
  • On-line Panel Geometrik Ölçümü
  • Birim Alan Ağırlığı Ölçer
  • Nem Analiz Cihazı
  • Kalınlık Ölçer
  • Blow Detection System (Patlak Algılama Sistemi)

Copyright © 2024 | Maier Türkiye

AkareNet