Heberlein

  • Filament iplik üretim hatları için hava ile puntalama jetleri
  • Tekstüre makinaları için hava ile puntalama jetleri
  • Hava tekstüre makinaları için hava tekstüre jetleri
  • BCF için hava ile puntalama jetleri
  • Air Gun hava tabancaları
  • "Air Splicer” hava ile düğüm atma tabancası

Bazı ürünler:
SlideJet
PolyJet
LB-04, EO-52 hava tekstüre jetleri

http://www.heberlein.com

Copyright © 2024 | Maier Türkiye

AkareNet